Ekspoziturat tona

Info

+383 (0) 38 400 888
+383 (0) 49 777 075
+383 (0) 49 779 994

info@m-technologie.com
shitja@m-technologie.com

Na ndiqni

Kompania “M-TECHNOLOGIE “ sh.p.k me lokacion ne Lebanë-Prishtinë, shpallë konkurs për:

Zyrtar/e në Administratë
 

Kriteret:

·         Diplomë Universitare në fushën e Ekonomisë;
·         Njohuri të sistemeve kompjuterike;
·         Të ketë aftësi komunikimi dhe vetë iniciativë;
·         Të ketë njohuri në punë administrative;
·         Të jetë profesionale sa i përket kohës dhe afateve kohore.
 

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet e lartëpermendura, të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes postes elektronike: info@m-technologie.com

Në subjekt duhet të shënohet Pozita për të cilën aplikoni.

Vetëm kandidatët të cilët plotësojnë kushtet e lartëpermendura, do të kontaktohen për intervistë.

Konkursi mbetet i hapur nga data 16/10/2020 deri me 25/10/2020.

 

    sqSQ