Ekspoziturat tona

Info

+383 (0) 38 400 888
+383 (0) 49 777 075
+383 (0) 49 779 994

info@m-technologie.com
shitja@m-technologie.com

Na ndiqni

“ M-TECHNOLOGIE “ sh.p.k me lokacion ne Lebanë-Prishtinë,
shpallë konkurs për:
Zyrtar të Shitjes

Kriteret:
·         Diplomë Universitare në fushën e Ekonomisë;
·         Njohuri të programeve Excel dhe Word;
·         Të ketë aftësi komunikimi dhe vetë iniciativë;
·         Të jetë profesional sa i përket kohës dhe afateve kohore;

·         Përvoja dhe njohja e gjuhës angleze janë të domosdoshme.
Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet e të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes postës elektronike: info@m-technologie.com
Në subjekt duhet të shënohet Pozita për të cilën aplikoni.

Vetëm kandidatët të cilët plotësojnë kushtet e lartëpërmendura, do të kontaktohen për intervistë.

Konkursi mbetet i hapur nga data 10/12/2020 deri më 20/12/2020.

 

    sqSQ